חוזה שכירות משנה – הסכם שכירות משרדים ונדלן מסחרי

פברואר 23, 2023

Anidor

הסכמי שכירות נדל"ן מסחרי הם היבט בסיסי של תעשיית הנדל"ן. הסכמים אלו מתארים את התנאים וההגבלות להשכרה של נכסים מסחריים, כגון בנייני משרדים, מחסנים ושטחי מסחר. כשוכר או משכיר, חיוני להיות בעל הבנה בסיסית של התנאים והמושגים המשמשים בהסכמי שכירות אלו. מאמר זה יחקור כמה מהמושגים הבסיסיים בהסכמי חכירה של נדל"ן מסחרי, כגון שכירות, תקופה, פיקדון, שיפורים, הקצאה והשכרת משנה ותחזוקה, בין היתר.

מה זה הסכם שכירות משנה?

הסכם שכירות משנה למשרדים הוא הסכם בין שני צדדים, כאשר צד אחד הוא בעל הנכס, והצד השני הוא שוכר ראשי. שוכר ראשי הוא אדם או חברה ששוכרים נכס מבעלים, ואז משכירים חלק מהנכס לצד שלישי, שהוא שוכר משנה.

במקרה של משרדים, הסכם שכירות משנה יכול להיות כלי יעיל עבור עסקים קטנים או בינוניים שרוצים לשכור משרדים במחיר נמוך יותר מאשר אם היו שוכרים משרד ישירות מבעלים. הסיבה לכך היא ששוכר ראשי כבר שילם דמי שכירות גבוהים יותר לבעל הנכס, ולכן הוא יכול להרשות לעצמו לשכור את הנכס לשוכר משנה במחיר נמוך יותר.

הסכם שכירות משנה למשרדים צריך לכלול את הפרטים הבאים:

 • זהות הצדדים: הפרטים האישיים של בעל הנכס, השוכר הראשי ושוכר המשנה.
 • הנכס: תיאור הנכס, כולל המיקום, השטח והתשתיות.
 • תקופת השכירות: משך תקופת השכירות, כולל תאריך תחילת השכירות ותאריך סיום השכירות.
 • דמי השכירות: הסכום החודשי ששוכר המשנה נדרש לשלם לשוכר הראשי.
 • תשלומים נוספים: תשלומים נוספים ששוכר המשנה עשוי להיות נדרש לשלם לשוכר הראשי, כגון תשלומים עבור שירותים ציבוריים, ביטוח או אחזקה.
 • זכויות וחובות: זכויות וחובות של כל אחד מהצדדים בהסכם.

הסכם שכירות משנה למשרדים הוא חוזה משפטי מחייב, ולכן חשוב לקרוא אותו בעיון ולקבל ייעוץ משפטי לפני החתימה עליו.

להלן כמה יתרונות של הסכם שכירות משנה למשרדים:

 • מחיר נמוך יותר: כמו שצוין לעיל, שוכר משנה יכול לשכור משרד במחיר נמוך יותר מאשר אם היה שוכרים משרד ישירות מבעלים.
 • גמישות רבה יותר: הסכם שכירות משנה יכול להיות גמיש יותר מאשר הסכם שכירות ישיר מבעלים. לדוגמה, שוכר משנה עשוי להיות זכאי לפרוס את תשלומי השכירות על פני תקופה ארוכה יותר, או שהוא עשוי להיות זכאי לסיים את הסכם השכירות לפני תום תקופת השכירות.
 • פחות בירוקרטיה: הסכם שכירות משנה יכול להיות פחות בירוקרטי מאשר הסכם שכירות ישיר מבעלים. לדוגמה, שוכר משנה עשוי לא להידרש להמציא ערבות או לחתום על חוזה שכירות ארוך טווח.

עם זאת, ישנם גם כמה חסרונות להסכם שכירות משנה למשרדים:

 • פחות ביטחון: שוכר משנה נמצא בסיכון מוגבר מאשר שוכר ראשי, מכיוון שהוא תלוי בשוכר הראשי כדי לשלם את דמי השכירות לבעל הנכס. אם השוכר הראשי לא יעמוד בתשלומי השכירות, שוכר המשנה עלול לאבד את הזכויות שלו לשימוש בנכס.
 • פחות שליטה: שוכר משנה יש פחות שליטה על הנכס מאשר שוכר ראשי. לדוגמה, שוכר ראשי עשוי להיות זכאי לבצע שינויים בנכס ללא הסכמת שוכר המשנה.

בסופו של דבר, ההחלטה אם לחתום על הסכם שכירות משנה למשרדים היא החלטה אישית שצריכה להיעשות בהתאם לצרכים והרצונות של העסק.

הסכם שכירות משרדים – מה חשוב לקחת בחשבון?

השכרה

דמי השכירות הם הסכום שמשלם השוכר למשכיר עבור השימוש בנכס המסחרי. הסכם השכירות יפרט את סכום השכירות, תדירות התשלום וכל עמלות איחור או קנסות בגין החמצת תשלומים. דמי השכירות עשויים להתבסס על סכום קבוע, או להיות מותאם לאורך זמן בהתאם לתנאי הסכם השכירות. לדוגמה, הסכם שכירות עשוי לכלול סעיף הסלמה בשכר דירה, המאפשר העלאת שכר דירה לאורך תקופת השכירות.

 

טווח

התקופה היא משך הזמן שבו הסכם השכירות בתוקף. חוזי שכירות נדל"ן מסחריים יכולים להשתנות באורכם, כאשר חלק מהחכירות נמשכות מספר שנים, בעוד שאחרות עשויות להיות מחודשות לחודש. תקופת השכירות מהווה שיקול חיוני הן עבור השוכרים והן עבור המשכירים. השוכרים עשויים להעדיף תנאי שכירות קצרים יותר כדי לספק גמישות במקרה של שינויים בפעילות העסקית שלהם, בעוד שבעלי הדירות עשויים להעדיף תנאי שכירות ארוכים יותר כדי לספק יציבות וצפוי.

 

פיקדון

פיקדון הוא סכום כסף ששולם על ידי השוכר למשכיר לכיסוי כל נזק לנכס או דמי שכירות שלא שולמו בתום תקופת השכירות. בהסכם השכירות יפורטו גובה הפיקדון, תנאי השימוש בו והנסיבות שבהן יוחזר לשוכר. בדרך כלל, ניתן להחזיר פיקדון אם השוכר מילא את כל תנאי הסכם השכירות.

 

שיפורים

שיפורים הם שינויים או תוספות שבוצעו בנכס המסחרי על ידי השוכר. שיפורים אלו עשויים לכלול התקנת מתקנים או ציוד חדש, הוספת קירות או מחיצות, או שיפוץ של חללים קיימים. הסכם השכירות יפרט באיזו מידה מותרים שיפורים ומי יהיה אחראי לתשלום עבורם. שיפורים עשויים להיות מסווגים כמבניים או לא מבניים, כאשר שיפורים מבניים דורשים את אישורו של בעל הדירה ואולי העלאת שכר הדירה.

 

השכרת משנה

השכרת משנה מתייחסים ליכולתו של השוכר להעביר או להשכיר את השכירות למשנה לצד אחר. השכירות היא העברת השכירות לצד אחר, בעוד שכירות משנה היא השכרת הנכס המסחרי כולו או חלקו לצד אחר. בהסכם השכירות יפורטו הנסיבות שבהן מותרת המחאה או שכירות משנה והתנאים בהם רשאי המשכיר למנוע הסכמה.

 

תחזוקה

תחזוקה מתייחסת לאחריות לתחזוקה ותיקון של הנכס המסחרי. בהסכם השכירות יפורט מי אחראי לתחזוקה, לרבות תחזוקה ותיקונים שוטפים, וכן תיקונים או החלפות גדולים. בדרך כלל, המשכירים אחראים לתיקונים ותחזוקה מבניים, בעוד שהשוכרים אחראים לתחזוקה הקשורה לשימוש שלהם בנכס.

 

חידוש חוזה שכירות

חידוש מתייחס לאפשרות של השוכר להאריך את הסכם השכירות מעבר לתקופתו המקורית. בהסכם השכירות יפורטו התנאים שבהם רשאי השוכר לממש את אופציית החידוש שלו, לרבות תקופת ההודעה המוקדמת הנדרשת וכל שינוי בשכירות או בתנאים אחרים בהסכם השכירות.

 

סיכום

הסכמי שכירות מקרקעין מסחריים יכולים להיות מורכבים ומאתגרים ללא הבנה בסיסית של המושגים המעורבים. השכרת משרדים להשקעה מחייב אתכם לקחת בחשבון פרמטרים כמו תקופה, פיקדון, שיפורים, הקצאה והשכרת משנה, תחזוקה וחידוש הם כולם מושגים חיוניים שיש לקחת בחשבון בעת ​​התקשרות בהסכם חכירה של נדל"ן מסחרי. הבנת המושגים הללו יכולה לעזור לשוכרים ולמשכירים לנהל משא ומתן על תנאים שמתאימים לשני הצדדים ולהבטיח חווית ליסינג חלקה ומוצלחת.

חשוב לעיין בקפידה ולנהל משא ומתן על תנאי הסכם שכירות נדל"ן מסחרי לפני החתימה. שני הצדדים צריכים להתייעץ עם יועץ משפטי כדי להבטיח שהזכויות והאינטרסים שלהם מוגנים. בנוסף, עשוי להועיל להתייעץ עם מתווך נדל"ן או סוכן המתמחה בנכסים מסחריים כדי לסייע בתהליך הליסינג.

הסכמי שכירות נדל"ן מסחרי הם היבט בסיסי של ענף הנדל"ן. הבנה בסיסית של מושגי המפתח המעורבים, כגון שכר דירה, תקופה, פיקדון, שיפורים, הקצאה והשכרת משנה, תחזוקה וחידוש, יכולה לעזור לשוכרים ולמשכירים לנווט את תהליך הליסינג בהצלחה. על ידי בדיקה קפדנית וניהול משא ומתן של תנאי הסכם השכירות ופנייה לייעוץ מקצועי, שני הצדדים יכולים להגיע להסדר שכירות מועיל הדדי.

מאמרים נוספים

נדלן מסחרי

יולי 16, 2024

5 גורמים קריטיים להצלחה בהשקעות נדל"ן – מדריך למשקיעים מתחילים

נדלן מסחרי

יולי 16, 2024

טיפים חשובים למשא ומתן מוצלח על חוזי נדל"ן

אחסון

יולי 16, 2024

ייעלו את הליך האחסון

נדלן מסחרי

יוני 17, 2024

מגמות חדשות בנדל"ן מסחרי: איפה הכדאי להשקיע כעת?

נדלן מסחרי

יוני 17, 2024

השקעה בנדל"ן מסחרי בחו"ל: יתרונות, סיכונים ושיקולים מרכזיים

נדלן מסחרי

מאי 22, 2024

4 טעויות נפוצות שמשקיעי נדל"ן מתחילים עושים

השאירו לנו פרטים

ונציג יחזור אליכם בהקדם האפשרי.